Ampliació Centre Termolúdic Caldea (Centre Inúu)

El present projecte té com a finalitat la construcció i l’acabament de el projecte CALDEA. Per tal que els treballs es realitzin en les millors condicions. El projecte ha estat concebut sobre la base de cinc components majoritaris, permetent ser realitzats en fàbrica en el mateix temps que l’estructura, des del mateix moment que van començar les obres:

1. Infraestructura: posada sobre els fonaments, està composta per dues caixes de dos nivells d’alçada, que han constituït el sòcol buit de CALDEA.

2.Les piscines en grades i la piscina temàtica: components de el projecte, van ser realitzats en acer inoxidable, incloent els sistemes de desguassos (canaletes i embornals), les escomeses i arribada, els jocs d’aigua i el conjunt d’acabats.

3. Coberta i tancaments: La majoria de la súper estructura estarà constituïda d’un joc de prismes de vidre (semi emisivo laminat de doble capa carregat amb argó) recolzats sobre una estructura metàl·lica.

4. Fases intermèdies: El conjunt dels volums exteriors de vidre estaran units a el conjunt d’elements aïllants horitzontals o verticals per assegurar la continuïtat de les capes aïllants com en el cas d’un “Termo” evitant així els ponts tèrmics. Les separacions entre locals (impermeabilitzacions i acústica) seran verificades a cada nivell sobre els elements importants. 

5. Organització dels condicionants de CALDEA: Tres nivells en les zones actives públiques són de plena utilització per CALDEA, entre lligades per una escala cilíndrica i uns ascensors.

Dades del projecte

Client: Semtee

Direcció facultativa: Josep Pubill

Import: 17.940.000,00 €

Finaliyzació: Desembre 2009

Atractiu tècnic

El nou edifici, concebut per l’arquitecte Jean-Michel Ruols, té dues plantes subterrànies i quatre plantes sobre el nivell del carrer.

El diseny

Les noves instal·lacions, en forma d’ala delta i amb acabats de vidre, complementaran les actuals, en perfecta sinergia i màxima integració visual.

El disseny de la passarel·la, amb baranes de vidre de color blau, s’inspira en un doll d’aigua vist de perfil. Té una longitud total aproximada de 29 m lineals i 10 m d’amplada.

Galeria d'imatges