Ampliació de l'Escola Andorrana de Santa Coloma

Es tracta de realitzar la rehabilitació, reforma i ampliació del actual centre escolar de Sta. Coloma,
Parròquia d’Andorra. Un equipament públic que amb aquesta ampliació, tindrà una capacitat màxima
de 1.299 alumnes d’escola secundària, primària i maternal. L’escola donarà cabuda solament a
alumnes del sistema andorrà. Actualment ja es així i amb aquest projecte s’ampliaran bàsicament les
seccions de maternal i principalment de primària quedant la de secundària pràcticament igual. El edifici
actual te una ocupació aproximada en planta de 5.349,37 m2 i consta, en total de 4 plantes d’alçada –
PB+3 i una planta en soterrani. Tot aquest terreny es actualment propietat del Govern d’Andorra i
comprenen tant la zona que ha de ubicar l’ampliació com la zona on hi ha l’escola actual. Dita parcel·la
està ubicada a la part central de la població de Sta. Coloma, just al mig de la plana i dona façana per
una banda amb al Carrer del Prat Salit (Est) i per l’altra amb el Carrer de la Plana (Sud i Oest). L’edifici
tindrà des de 1planta soterrani per la banda del costat del riu, fins a una planta quarta a la banda que
dona al carrer. Donada la orientació de la parcel·la, a quatre vents, la seves façanes principals (les
mes llargues) tenen una orientació a est i a oest, mentres que les altres façanes tenen una orientació
pràcticament a sud.

Realització de l'obra

Ampliació de l'espai

L’ampliació s’ha de realitzar sobre la part que actualment està edificada únicament en planta baixa a tot el llarg del carrer Prat Salit (volum est).
El nou volum ampliarà les plantes primera, segona i tercera existents i volarà 
sobre el carrer. Es construirà una quarta planta únicament sobre el volum ampliat i s’ampliarà el pati existent a la coberta fins a enllaçar amb la coberta del volum edificat nord i també sobre el volum edificat oest. Als dos patis es farà arribar els nuclis d’escala que actualment acabem a la planta tercera. 

 

 

Adequació de les instal·lacions

Pel que fa a l’ampliació de les plantes 1a, 2a i 3a del bloc est, obliga a traslladar el passadís d’accés a les aules existents, actualment situat en façana interior (a pati), a una posició central per tal de donar accés també a les noves aules.

Gestionant la qualitat

Al projecte, també s’han previst les reformes necessàries per tal que les aules de maternal es
concentrin a la planta 1a en lloc d’estar repartides en dues plantes.
La resta d’aules de primera ensenyança se situen als espais que queden de la planta 1a i 2a. La planta 2a ha quedat com a mixta, principalment amb aules de primera ensenyança amb alguns espais de segona ensenyança, situats en el volum est, on ja se situen actualment espais d’aquesta línea.
Les plantes 3a i 4a son totes de segona ensenyança.

Galeria d'imatges