THE WHITE ANGEL

THE WHITE ANGEL

El conjunt d’edificis d’habitatges plurifamiliars es compon d’un edifici lineal paral·lelament a l’Avinguda Tarragona i tres torres (T1 T2 T3) situades a la cantonada de la carretera de Comella i l’Avinguda Borda Nova.

The White Angel

Realització de l'obra

Dades del projecte

Client: Vel Vint-i-Un

Direcció facultativa: Engitec

Finalització: Juliol 2024


Descripció del projecte

L’edifici lineal es divideix en tres subedificios amb alçat escalonat. El primer de sis plantes i planta sota coberta, el segon tram de set plantes i planta sobrecoberta i el tercer tram el més proper a la carretera de la Comella amb vuit plantes i una planta sobre coberta.
Les tres torres tenen el mateix alçat de vuit plantes de pis.
L’espai entre edificacions es projecta com una zona enjardinada per la comunitat i una petita edificació destinada a gimnàs i zona de spa. La promoció té previst una planta semisoterrània i una altra subterrània destinada a aparcament.
A la planta baixa de l’edifici lineal, plantant cara a l’Avinguda Tarragona es disposen dos locals comercials.
La parcel·la s’articula a les cotes dels carrers adjacents

Galeria d'imatges