EDIFICI PLURIFAMILIAR "LA TORRE"

Construcció de l’obra anomenada “La Torre”, al terreny anomenat VIIIb, radicat al Clot d’Emprivat de la Parròquia d’Escaldes-Engordany.

Realització de l'obra

Dades del projecte

Client: Tarcon, S.L.

Direcció facultativa: Moisès Pernia.

Import: 6.050.295,47 €

Finalització: 2022

1613460484166

Descripció dels treballs

 

 

 

L’objecte del present projecte és la construcció d’un edifici plurifamiliar de 19 plantes sobre rasant a la parcel·la número VIIb del Clot d’Emprivat, resultant del desenvolupament del Pla Parcial de la unitat d’actuació el mateix nom, situat a la Parròquia d’Escaldes Engordany.

El projecte

La parcel·la es situa en una illa central del Clot d’Emprivat, restant delimitada al nord per l’Avinguda de les Nacions Unides, a l’est pel Passagte Arnaldeta de Caboet, al sud per l’Avinguda del Consell de la Terra i a l’oest per una propietat privada constituïda actualment per un aparcament descobert i l’edifici Tàpies amb el qual la torre limitarà en mitgera.

L’edifici residencial consta de tres plantes soterrani i dinou plantes pis.
En línies generals tenim 3 plantes soterrani destinades a aparcament i a locals tècnics; planta baixa i primera destinades a locals comercials i locals tècnics; i de la planta segona a la planta dissetena que estan destinades a ús exclusiu residencial.

       NOTICIA: Diari d’Andorra