Qui és Locub, S.A.?

LOCUB,S.A. fou creada el 1992 i des de llavors centra la seva activitat en l’edificació, tant per a l’administració com per al sector privat, i en l’obra civil, L’experiència d’una trajectòria de més de 20 anys que ofereix al mercat li ha permès encapçalar el sector, amb una adaptació constant a les necessitats de cada moment.

L’empresa es caracteritza per oferir un servei seriós, competitiu i professional. Al mateix nivell, el compromís de qualitat es un tret diferenciador de la companya i el fonament de cadascun dels treballs que emprèn.

LOCUB,S.A. compta amb un ampli equip de professionals qualificats, compromesos amb els objectius corporatius i plenament abocats a aconseguir la completa satisfacció del client. A tot el personal se lo ofereix formació continuada en diversos àmbits, entre els que destaquen la seguretat i la prevenció de riscos laborals.

Els processos de LOCUB,S.A. s’estableixen de conformitat amb la norma ISO 9001:2008 i s’acompanyen d’un seguiment ininterromput de la qualitat en tots els departaments, amb la finalitat d’oferir la màxima garantia i el millor servei al client.

LOCUB,S.A. manté, a més, un ferm compromís amb el medi ambient, sota el convenciment que una correcta política mediambiental contribuirà a llegar un món millor a futures generacions.

La principal àrea de negoci de LOCUB,S.A. és l’obra pública, que comprèn obra civil i edificació. L’esforç de la companya en els més de 20 anys de trajectòria s’ha vist correspost per la confiança dels seus clients, com reflecteix el seu currículum d’obres realitzades per a les diferents Administracions, així com per a institucions parapúbliques, entre les que es troben FEDA i ANDORRA TELECOM.

Els 20 anys de trajectòria han permès a LOCUB,S.A.  l’execució de diverses obres significatives, tant per a l’Administració com per al sector privat.


LOCUB, S.A. combina l’efectivitat i la rapidesa amb el control de la seguretat i salut al treball adaptant-nos a les normes internacionals que ens impulsen a mantenir un lloc de treball privilegiat i segur,  absolutament compromesos amb el procés de millora continua.

Capacitem al nostre personal i subcontractistes, conscienciant-los a  adquirir la competència necessària per a portar a terme les tasques amb la cura i la prevenció adequades. Perquè creiem que la responsabilitat per a assolir l’excel·lència en Seguretat i Salut és de tothom.

LOCUB, S.A. està contínuament optimitzant la nostra feina assegurant una millor qualitat del producte final, és per això que estem certificats sota la Norma Internacional ISO 9001:2015 amb la Companyia Certificadora Bureau Veritas.

La finalitat de la tinença d’aquesta certificació és mantenir actualitzat el nostre sistema de Gestió de Qualitat, mantenir els nostres objectius estratègics amb tot el personal de LOCUB, S.A. involucrat en tots els projectes que porta a terme l’empresa.

En els casos en què les exigències del projecte ho demanin, es redacten instruccions específiques per a complir amb els requisits contractuals, establint-se un pla de qualitat d’acord amb les particularitats d’aquest.

L’execució periòdica d’auditories internes i externes possibilita determinar si el Sistema de Gestió de Qualitat està desenvolupant-se conforme a les disposicions planificades.

LOCUB, S.A. porta endavant les obres protegint tots els recursos que interactuen i participen en les diferents fases dels processos de construcció, preveient situacions que contaminin o facin malbé el medi ambient, exigint a tots els involucrats en el projecte portar a termini el desenvolupament de les tasques sense oblidar la nostra premissa: “Planificar, fer, verificar i actuar per a assolir objectius”.

 En cada projecte adeqüem la nostra activitat a la magnitud dels impactes ambientals, preveient la contaminació i protegint la natura, donant compliment als requisits legals aplicables junt amb les exigències dels nostres clients, ja que comptem amb la Certificació de la Norma Internacional ISO 14001:2015 amb la Companyia Certificadora Bureau Veritas.