PLATAFORMA I RUTA INTERACTIVA ROC DEL QUER

Aquest projecte consisteix en la creació d’una plataforma panoràmica i una ruta interactiva al Roc del Quer al comú de Canillo. Aquesta es troba situada al costat de la carretera de Montaup.
Enclavada al final de la passarel•la, es situa una escultura de ferro de l’ escultor Miguel Angel González.

En la primera fase es van executar els treballs més complexes i singulars de tota la obra. Primerament va ser necessari condicionar el camí entre la carretera de Montaup i el mirador existent per a permetre l’accés de tota la maquinària i material necessari per a l’execució de l’obra, aquest va tenir un ample de 2.5 m, per a fer el camí es van demolir les formacions rocoses existents que impedien el pas de la maquinaria i es va alinear el terreny, a més es va fer l’excavació de l’aparcament i es va aprofitar la terra extreta per aplanar el camí. Paral·lelament es va executar una estructura de protecció sota el mirador panoràmic conformada de perfils metàl·lics encastats a la roca amb una protecció de malla en tot el ample de l’actual mirador per a evitar la caiguda d’objectes i de persones. Un cop finalitzada l’excavació es van executar els micropilots de la base de la plataforma panoràmica.

A continuació es va procedir al muntatge de la plataforma panoràmica. A més, els treballs es van recolzar amb helicòpter a la part externa del voladís de la plataforma.

Un cop fets els treballs als nivells 3 i 4 es va procedir a executar el nivell 2 on es va crear un mirador-museu obert e integrat a l’aire lliure. Després un cop finalitzats els treballs del nivell 2, es van executar els del nivell 1 que van consistir a la creació d’un mirador sobre el espai museístic i a crear un nou parallamps prop d’aquest nivell.

En una segona fase es va condicionar i es va actuar en el recorregut de la ruta interactiva que comunica el aparcament amb els miradors. Aquest treballs van consistir en la consolidació de dos miradors existents amb bancs i tanques de seguretat, consolidació del camí existent amb tanques i escales, i l’habilitació d’una zona pedagògica amb cartells explicatius de l’entorn.

La tercera fase va consistir a la millora de l’aparcament exterior es va  executar alhora que les fases anteriors.

Realització de l'obra

Dades de l'obra

Client: Govern d’Andorra

Direcció facultativa: Enginesa

Import: 441.143,56€

Finalització: Juny de 2016

Desafiant l'adversitat

Donada la complexitat dels treballs, pel muntatge de la passarel·la, vam muntar una grua fixa a la zona dels treballs, que va ser instal·lada amb una grua mòbil, que va accedir al lloc  per un camí degudament condicionat per Locub, S.A.

Aprofitant l'espai existent

Paral·lelament es va executar una estructura de protecció sota el mirador panoràmic conformada de perfils metàl·lics encastats a la roca amb una protecció de malla en tot el ample de l’actual mirador per a evitar la caiguda d’objectes i de persones.

Galeria d'imatges