POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

CONSTRUCIONS LOCUB, SA amb la seva Política enfoca l’assoliment del seu objectiu principal, que és satisfer les necessitats i expectatives de les qüestions internes i externes la qual consisteix en la realització per part de tot el personal de l’empresa, com a part integrant del Sistema Integrat de Gestió per les activitats que desenvolupem segons l’abast:

Construcció i rehabilitació d’edificis i execució d’obra civil: moviment de terres i perforacions, ponts, viaductes, hidràuliques, vials i pistes, aeroports, plataformes d’instal·lacions elèctriques i mecàniques així com la conservació de carreteres, mobiliari urbà i jardins.

Amb la finalitat de implementar i mantenir aquesta política integrada la Gerència de CONSTRUCCIONS LOCUB, SA estableix les següents línies d’actuació:

  • Comprensió de les parts interessades internes i externes que són pertinents per al seu propòsit i la direcció estratègica les quals afecten a la capacitat d’assolir resultats previstos, tant des de la vessant de la Qualitat com en Medi Ambient;
  • Proporcionar un marc de referència mitjançant objectius de Qualitat i Medi Ambient;
  • El compromís en el compliment dels requisits legals aplicables així com la seva gestió ambiental; 
  • El compromís de la protecció al medi ambient mitjançant la prevenció en la
    contaminació i altres, i
  • La millora en l’acompliment del Sistema Integrat de Gestió i assolir el compromís en la MILLORA CONTINUA,

El Consell d’Administració de  CONSTRUCCIONS LOCUB, SA comunica aquesta política als col·laboradors de l’empresa i que estigui disponible a les parts interessades i entesa pels membres de l’organització.

Andorra la Vella, a 06 de febrer del 2020