Eficiència i Contemporaneïtat

Escola La Margineda

La piscina olímpica dels Serradells, principal centre aquàtic del país, a fi i efecte d’adaptar-se als nous temps, s’ha reformat a tots nivells, ja sigui normatiu, tècnic o estètic.

Uns grans finestrals, amb una composició geomètrica i visibles desde l’interior i les façanes exteriors, doten el projecte d’un aspecte personal i aprofiten la llum natural.

Les baranes envidriades potencien la direcció ocular del públic

El tractament intern és molt auster, però contundent, on el que es vol destacar és l’aigua de la piscina, les platges de color blanc i les visuals cap a l’exterior. 

Els revestiments interns de color negre perden importància com a tals, potenciant les parts que es volen emfatitzar.

S’observa com els colors blanc i negre, tot i ser totalment contraposats, juguen el seu paper de forma conjunta, en un tot visual.

La graderia s’ha tractat pensant en que els espectadors gaudeixin el màxim possible de les visuals envers la piscina, punt neuràlgic de l’activitat, així totes les baranes són vidriades. 

El resultat final, per a tots, tant usuaris com espectadors, és que l’actual piscina olímpica dels Serradells, no els deixa indiferents.