Nova relació amb el riu

Escola La Margineda

 El projecte reconfigura la plaça de la Rotonda i el pont de París per a la connectivitat i activitat amb l’objectiu de crear un nucli vibrant. La peça central són les innovadores fonts de colors.

“Les fonts són sostenibles, recollint, filtrant i reciclant l’aigua del riu Valira”

La metodologia constructiva i el funcionament han estat planificats de manera que minimitzin l’impacte ambiental de la construcció.

S’ha treballat amb l’objectiu de reduir al màxim l’empremta de carboni produïda per aquesta obra. Per a la realització dels creuaments d’instal·lacions a la zona del riu, el projecte va preveure la creació de bermes amb la finalitat de desviar l’aigua i permetre la realització de treballs a les zones d’excavació situades al llit del riu.

Locubsa, va proposar realitzar aquesta berma amb blocs de formigó prefabricats, generant un mur continu.  

Aquesta operació permet fer els treballs en la zona sense aigua i posteriorment moure els blocs en la mateixa llera per tal d’executar altres zones. En cas de crescuda també es poden recol·locar per eixamplar la llera i no tenir problemes de desbordament. En finalitzar els treballs aquests elements es poden reaprofitar per altres obres i d’aquesta manera no es generen residus de formigó.