Reforma i embelliment del carrer Pat de la Creu i xarxa de calor FEDA ecoterm

Escola La Margineda

 El projecte es basa en els treballs relatius a les obres de reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu – Fase 1 a Andorra la Vella. El plantejament contempla la reforma del carrer Prat de la Creu en una primera fase, entre el nou carrer d’accés a l’estació d’autobusos a la vorera sud fins al carrer Dr. Vilanova, i del carrer Dr. Vilanova per la vorera nord fins al pont del carrer Bonaventura Armengol.

L’embelliment consisteix en la substitució del paviment per un nou de pedra natural.

L’elecció dels materials està en línia amb la seva ubicació, per això s’ha triat un paviment de major gruix.

La rigola s’ha desplaçat cap al trànsit rodat i la voravia ara té una amplada de 4,5 metres. També s’ha canviat mobiliari urbà com papereres i jardineres.

A més a més, s’ha implementat un nou enllumenat públic que relleva completament el que hi havia abans. S’han substituït els embornals de pluvials per uns de nous.

Les voravies s’han ampliat per mantenir els carrils de 3,5 metres en ambdós sentits. D’aquesta manera s’anul·len les places d’aparcament i es mantenen els estacionaments de càrrega i descàrrega, els aparcaments per a mobilitat reduïda i les parades de bus i hotels.